• Avaleht
  • Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon
  • Põhikiri
  • Liikmed
  • Sertifitseerimine
  • Juhendid ja vormid
  • Projektid
  • Koostööpartnerid
  • Kontakt

Eesti-Moldova koostöö

  


 

 

 

Eesti - Moldova koostöö

 

Lõppes Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud projekt “Eesti-Moldova koostöö taastusravi ja spordimeditsiini tervishoiuteenuse kvaliteedi tõstmiseks vastavalt Euroopa standarditele: jätkuprojekt”, mis viidi läbi ajavahemikul 01.09.2017 kuni 31.10.2018. Projekti näol oli tegemist koostöö jätkamisega Moldova Vabariigi ülikooliga „State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testimitanu“ (SUMPh), mille raames olid plaanitud taastusravi ja spordimeditsiini- alased praktilised koolitused partnerriigi arstdele ja füsipeterapeutidele. Varasemalt on edukalt taotletud  kolm Eesti Välisministeeriumi projekti: kõige esimene nendest  ajavahemikul 2013-2015, mille tulemusel avati Moldovas spordimeditsiini eriala. Käosoleva projekti raames viidi läbi 2  rahvusvahelist konverentsi  Moldovas, kus osales kokku 350 erialaspetsialisti (arstid, residendid, füsioterapeudid). Lisaks korraldati Eestis partnerriigi spetsialistidele kitsama suunitlusega teoreetilisi ja praktilisi koolitusi – seda nii Tartu Ülikooli, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse spetsialistide poolt. Kokku osales kõnealustel koolitustel 11 arsti ja füsioterapeuti Moldovast.

 

„Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest"

 

Täpsem info: Eve Unt, eve.unt@kliinikum.ee, tel 53319223

 

 

 

Mai, 2018. Kardiopulmonaalse koormustesti läbiviimine, pildil  dr Silvia Tritiac, dr Diana Prodan (Atletmed, Moldova) ja dr Agnes Mägi  (foto autor Eve Unt)

 

 

Aprill, 2018. X Rahvusvaheline Balti Spordimeditsiini Kongress Riias. Pildil spordiarstid Eestist, Moldovast ja Gruusiast

 

 

 

  Kursus

03.01.2018

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon kutsub Teid osalema kursusel „Söömise printsiibid spordis“ 25.-26.01.2018 Tartus (Puusepa 2, ruum 129).

 

Kursuse lektorid: prof Mihkel. Zilmer, prof Vahur Ööpik, assisent Luule Medijainen, dots Eve Unt.

 

  Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimub 08. – 10. novembril Tartus!

19.09.2017

Käesolevaga soovib korralduskomitee teavitada kõiki treenereid, spordiarste, füsioterapeute, õpetajaid ja teisi spordis, kehalise kasvatuses, terviseedenduses ja liikumisharrastuse arendamises tegevaid inimesi konverentsi „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimumisest Tartus 08. – 10. novembril käesoleval aastal.

 

  Kursus „Spordimeditsiin III“, 25.-26. mail 2017 Tartus

05.04.2017

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon kutsub Teid osalema kursusel „Spordimeditsiin III“, mis toimub 25.-26. mail 2017 Tartus, Riia tn. 2, V Konverentsikeskuses (Finlandia saal).

Kursusele on oodatud kõik igapäevatöös spordimeditsiiniga kokkupuutuvad ja teemast  huvitatud meditsiinitöötajad. 

 

< Uuemad uudised Vanemad uudised >

  Uudiste otsing:


 Uudiste arhiiv ...
 
 

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon          L. Puusepa 1a, Tartu          tel  +372 731 9264