• Avaleht
  • Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon
  • Põhikiri
  • Liikmed
  • Sertifitseerimine
  • Juhendid ja vormid
  • Projektid
  • Koostööpartnerid
  • Kontakt

Eesti-Moldova koostöö

  


 

 

 

Tere tulemast Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni kodulehele!

 

 

Seoses prof. Jaak Maaroosi 80nda sünniaastapäevaga on ilmunud tema mälestusraamat

 

8. juunil esitleti Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis professor Jaak Maaroosi mälestusraamatut.

 

Raamatu algne idee sai alguse aasta tagasi, kuna käesoleval aastal 25. juulil täitub prof Jaak Maaroosi sünnist 80 aastat. Professor Jaak Maaroos oli alusepanija Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliinikutele, mille juhatajana ta ligi 20 aastat töötas. Lisaks väärib märkimist, et just sellel aastal tähistame Eesti Taastusarstide 20. aastapäeva ja lisaks on Tartus toimumas mitmeid rahvusvahelisi konverentse nii taastusravi kui spordimeditsiini valdkonnas. Seega on omamoodi sümboolne köita need tähtsad sündmused ühtekokku. 

 

Jaak Maaroos üks neist, kes pani Toomas Sullingu töörühma liikmena aluse koronaarkirurgiale Eestis. Ta oli võtmeisikuid, tänu kellele on Eestis loodud kõrgtasemel võimalused südamehaiguste diagnostikaks ja raviks, mis aitavad päästa elusid. Veelgi enam – Jaak Maaroosi tähelepanu keskmes oli südamehaigustega patsientide tervise ja elukvaliteedi jätkuv parandamine pärast ägedat südamehaigust. Seetõttu on suurem osa tema elutööst seotud südamehaigustega patsientide taastusraviga. Jaak Maaroosi tegevuse tulemusena sai tõenduspõhistel meetoditel rajanev kardioloogiline taastusravi tänapäevase südamehaiguste ravikompleksi lahutamatuks osaks. Väga sportliku inimesena ja järgides kogu oma elu aktiivset eluviisi, teadvustas ta kehalise aktiivsuse olulisust krooniliste haiguste ennetamisel ja panustas väga palju selle mõtteviisi propageerimisele. Mälestusraamat kajastab Jaak Maaroosi enda ja kolleegide kirjutiste kaudu tema olulisemaid tegevusi ja saavutusi akadeemilise ja kliinilise karjääri vältel − teadustöös, õppetöös ja kliinilises tegevuses. Raamatus avaneb kolleegide, sõprade ja pereliikmete meenutuste kaudu lugejale ka esmapilgul peitu jääv pool Jaak Maaroosist ning lähivaade tema elusid päästvale tegevusele.

 

Mälestusraamat on välja antud TÜ Kirjastuse poolt. Raamatu ilmumist on toetanud Tartu Ülikooli meditsiinivaldkond,  Tartu Ülikooli Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, Eesti spordimeditsiini Föderatsioon ja Eesti Kultuurkapital.  

 

 

192- lk-st raamatut on võimalik osta Tartu Ülikooli Kirjastuse veebipoest https://www.tyk.ee/arstiteadus/00000013319. Raamatu müügist saadav tulu läheb spordimeditsiini ja taastusravi residentide koolitusfondi.

 

Fotode kaust on:  

https://owncloud.ut.ee/owncloud/index.php/s/eXreJnS4gkDssQZ

 

Fotode autor: Andres Tennus

 

 

  ESMF koolitus: "Füsioteraapiateenus sporditraumade tekkeriskide vähendamiseks“

06.03.2019

Seoses tegevusjuhendi „Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud tervisekahjustuste ennetamiseks“ rakendumisega 2018. aastal, annab Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon teada, et 5. aprillil 2019. aastal kell 10.00-17.00 toimub Tartus, Puusepa 6 saalis koolitus „Füsioteraapiateenus sporditraumade tekkeriskide vähendamiseks“.

 

  Kursus

03.01.2018

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon kutsub Teid osalema kursusel „Söömise printsiibid spordis“ 25.-26.01.2018 Tartus (Puusepa 2, ruum 129).

 

Kursuse lektorid: prof Mihkel. Zilmer, prof Vahur Ööpik, assisent Luule Medijainen, dots Eve Unt.

 

  Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimub 08. – 10. novembril Tartus!

19.09.2017

Käesolevaga soovib korralduskomitee teavitada kõiki treenereid, spordiarste, füsioterapeute, õpetajaid ja teisi spordis, kehalise kasvatuses, terviseedenduses ja liikumisharrastuse arendamises tegevaid inimesi konverentsi „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimumisest Tartus 08. – 10. novembril käesoleval aastal.

 

< Uuemad uudised Vanemad uudised >

  Uudiste otsing:


 Uudiste arhiiv ...
 
 

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon          L. Puusepa 1a, Tartu          tel  +372 731 9264